Над 120 преподаватели ще участват в конференцията на Олимпийската академия в НСА

10 Март 2016
Над 120 преподаватели ще участват в конференцията на Олимпийската академия в НСА

Над 120 учители по физическо възпитание от столични училища и от страната, преподаватели от НСА, студенти от специалностите "Спортен мениджмънт и учителски профил", както и експерти ще вземат участие в първата национална конференция на тема „Олимпийско образование и възпитание“.

Двудневният форум започна днес в заседателната зала на НСА „Васил Левски“. Той е организиран от Националната олимпийска академия на БОК в сътрудничество със спортната академия.

Приветствия към участниците с пожелания за ползотворна работа  отправиха генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов,  заместник ректорът по учебната работа на НСА „Васил Левски“ доц. Николай Изов,  ст. експертът по физическо възпитание и спорт към РИО Мариана Стоилова и доц. Каролина Лазарова, ръководител катедра „Теория на физическото възпитание“ в НСА.

Конференцията бе открита с доклад на декана на Национална олимпийска академия доц. Лозан Митев, който засегна проблемите при възпитанието на младото поколение и приложение на олимпийските програми и философия в училищата.  Доц. Митев изрази надеждата си конференцията да се превърне в традиция и да успее да изпълни задачите, които организаторите са си възложили, а именно да обедини заинтересованите страни около една обща концепция за развитието на олимпийското образование, да бъде поле за обмен на идеи и добри практики. Ваня Александрова, модератор на събитието, запозна присъстващите  със структурата и мисията на Националната олимпийска академия на БОК, както и с историята на нейното създаване през 1983 г.

През последните три години НОА провежда редовни сесии за учители. Организирането на конференцията е продължение на тези активности, породено от интереса към олимпийската тематика.