28-ма сесия на Националната олимпийска академия в Несебър, 2010 г.